Press kit 2016 (6,91Mb)

Image

NEZISKOVKA ROKU 2015

V soutěžním ocenění Neziskovka roku jsme v roce 2015 pronikli mezi 15 semifinalistů z celkových 115 přihlášených neziskovek. Mezi finalisty jsme se sice nedostali, ale už samotný postup do semifinále byl v tomto nezávislém hodnocení známkou velké kvality každé vybrané organizace, což nás velmi potěšilo! Práce na sebehodnotícím formuláři a následné odborné hodnocení externisty nám navíc přineslo zpětnou vazbu pro naši činnost a zajímavé podněty do budoucna.

Image

A co přesně je ta Neziskovka roku? Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Pro veřejnost projekt představuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Ocenění se udílí ve třech kategoriích podle velikosti organizace a vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti a její metodiky „Zdravého organizačního řízení“.

A jaká byla zpětná vazba? „Klubu vozíčkářů Petýrkova patří pochvala za velmi dobře vyplněný formulář, dobré a vysvětlující komentáře a skvěle zpracované dokumenty. Organizace se dokáže adekvátně ohodnotit a někdy je až příliš sebekritická. Chvályhodné je uvědomění si vlastních nedostatků, na kterých chce organizace pracovat. U organizace je patrná snaha o profesionalizaci, neboť za poslední dva roky prošla velkými změnami. Ty se rychle projevily na stabilizaci zdrojů a zkvalitnění procesů i poskytovaných služeb. Přejeme organizaci, aby se jí takto dobře dařilo rozvíjet se i nadále a přineslo jí to mnoho úspěchů.“