NOVINKY A AKTUALITY


Hledá se osobní asistent/ka

Pokud hledáte dlouhodobou práci v Praze, jste zodpovědní a chcete v zaměstnání pomáhat druhým lidem, tak to můžete zkusit u nás v nepřetržitém provozu služby osobní asistence. Hledáme nového kolegu či  kolegyni, nástup možný ihned. Více informací naleznete v tomto inzerátu.

Vydání pamětního sešitu k oslavě 25 let činnosti

V sobotu 14. 10. 2017 proběhlo přátelské setkání pořádané k oslavě 25 let Klubu vozíčkářů Petýrkova. Při setkání se účastnici mohli ohlédnout za dlouhou historií naší neziskové organizace a zavzpomínat na všechny, jejichž životní cesty spojila naše neziskové organizace – to mimo jiné díky pamětnímu sešitu vydanému k této příležitosti. Tento sešit je však všem dostupný i v elektronické podobě na našem webu v sekci „ke stažení – základní dokumenty".

Image

Týden sociálních služeb 2017

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. V ČR působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří své služby poskytují pro přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců. 2. - 8. 10. 2017 probíhá 9. ročník týdne sociálních služeb ČR, v rámci kterého máte možnost vidět,  že v tom jedeme společně!

V říjnu 2017 slavíme 25 výročí

Srdečně zveme všechny naše příznivce do KC Zahrada, kde 14. října 2017 proběhne přátelské setkání pořádané k oslavě 25 let Klubu vozíčkářů Petýrkova. Pokud víte o někom, kdo by se rád setkání zúčastnil, tak mu prosím dejte vědět.

Image

Účast na charitativním turnaji

Přijďte se podívat na 3. ročník charitativního turnaje v plážovém volejbalu smíšených dvojic Beach Help Cup 2017. Za nás budou bojovat Jakub a Veronika, kterým patří náš velký dík! Přijďte jim spolu s námi fandit v sobotu 2. září 2017. Akce se koná v areálu Beach Bráník Praha od 8.00 hodin až do večerního finále. Těšite se můžete na doprovodný program nebo exhibiční zápas. Více na http://www.beachhelpcup.cz/.

Vydání výroční zprávy za rok 2016

Vážení, naše společnost vydala výroční zprávu za rok 2016, v které je vše důležité o naší činnosti a hospodaření v uplynulém roce. Výroční zpráva je volně k dispozici v sekci Stahuj. Její součástí je účetní závěrka v zjednodušeném rozsahu. Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň a pozornost i v roce 2017!

Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku

Rádi bychom vás pozvali na edukační seminář "Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku", který za naší podpory pořádá Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Odborný garantem je paní Zdeňka Faltýnková. Akce proběhne 7. 6. 2017 od 13.00 hodin v Centru Filipovka (Filipova 2013/1, Praha 11). Prostory jsou bezbariérové včetně toalety. Občerstvení bude zajištěno a účast na akci je bezplatná. Seminář je určený pro lidi na vozíku, rodinné příslušníky a odborné pracovníky (např. ergoterapeuty, fyzioterapeuty). Pozor! V případě zájmu je nutná registrace u České asociace paraplegiků – CZEPA na email czepa@czepa.cz

Změna správních orgánů naší společnosti

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke změnám ve složení nejvyšších řídících orgánů Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. S ohledem na skutečnost, že došlo k uplynutí tříletého funkčního období členů správní a dozorčí rady naší organizace, proběhlo jednání osob, které jsou v postavení zakladatelů společnosti. U obou z těchto orgánů došlo ke změnám v jejich složení. Správní rada bude nově pracovat ve složení Ing. Vlastimil Birčák, Alžběta Šafránková a Bc. Eva Pichrtová, DiS. Dozorčí rada bude nově pracovat ve složení Filip Bican, Jana Roušalová a Jaroslava Zástěrová. Ohledně struktury naší společnosti a jejího řízení je možné získat více informací v sekci lidé.

DĚKUJEME ZA PODPORU V ROCE 2017

Společnost Rewild, jež nabízí originální dárky pro muže, nám poskytnula věcný dar pro zaměstnance v podobě boxu občerstevní v hodnotě 1799 Kč.

Dne 15.11 se již po deváté uskutečnil Den pomoci druhým. Zaměstnanci ISS Facility Services s.r.o. i letos přišli do našeho bezbariérového komplexu v Petýrkově ulici, aby jako dobrovolníci pomohli našim klientům s úklidem bytů.

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo službu osobní asistence dofinancováním žádosti pro rok 2017, a to ve výši 86 000 Kč.

Magistrát hl. m. Prahy letos podruhé podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve výši 85 000 Kč, který nám byl poskytnut v rámci vyhlášeného II. grantového kola na podporu poskytovatelů sociálních služeb.

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR nám začátkem podzimu opětovně poskytnul finanční dar ve výši 20 000 Kč, který bude využit na poskytování služby osobní asistence.

Společnost Centrum Chodov nás podpořila poskytnutím příspěvku ve výši 15 000 Kč, který byl využit na realizaci oslav 25 let existence naší organizace - na úhradu polygrafických služeb a pronájem prostor, jež nám byly poskytnuté za zvýhodněnou cenu od KC Zahrada. Slavnostní setkání dále podpořila společnost Hájek a Boušová poskytnutím občerstvení v hodnotě 5 806 Kč a společnost Erilens příspěvem ve výši 4 000 Kč.

Nadační fond Veolia po čtvrté podpořil naši činnost v rámci jejich zaměstnaneckého programu MiniGranty. Díky panu Davidovi Kudrnkovi, zaměstnanci společnosti Pražské vodovody a kanalizace, jsme pro rok 2017 získali finanční podporu ve výši 50 000 Kč. Tyto prostředky jsou určené na osobní náklady pracovníků přímé péče ve službě osobní asistence.

MČ Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu osobní asistence dotací ve výši 68 500 Kč.

Společnost LMC, s. r. o. již čtvrtým rokem podpořila naši činnost poskytnutím inzertních služeb na jejich pracovních portálech Jobs.cz, Práce.cz a Prácezarohem.cz za symbolickou cenu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence v celkové výši 1 014 000 Kč.

Magistrát hlavního m. Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve výši 380 000 Kč.

Společnost Erilens, s.r.o. podpořila naši činnost věcným darem dvou nových pomůcek - přepravních vaků (plachet) v hodnotě 13 744 Kč.

Nadační fond J&T nám poskytl finanční dar v hodnotě 76 500 Kč určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém". Z daru bude zajištěno nové vybavení místnosti naší rehabilitace, především zakoupení repasovaného přístroje MOTOmed Viva 2.

Společnost Pražská energetika, a. s. v roce 2016 podpořila službu osobní asistence významným finančním darem ve výši 200 000 Kč. Poměrná část daru ve výši 103 520 Kč bude využita na financování provozu služby v roce 2017.

Nadace Charty 77 v rámci svého programu "Počítače bez bariér" podpořila naši společnost darování několika kusů repasované počítačové techniky.

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již sedmým rokem podpořil službu osobní asistence nadačním příspěvkem, pro rok 2017 ve výši 755 000 Kč.

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR nám závěrem roku 2016 poskytl finanční dar ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém", zaměřeného na vybavení a rekonstrukci místnosti naší rehabilitace v průběhu roku 2017.

Společnost ČEPS, a.s. nám v druhé polovině roku 2016 poskytla  finanční dar ve výši 50 000 Kč, jež je určen na chod osobní asistence v roce 2017. 

PhDr. Michaela Peterková nám pro rok 2017 poskytla bezplatné psychologické služby v hodnotě více jak 3 000 Kč. Konkr. se jedná o různé on-line psychologické testy.

Autoškola KING, s. r. o., nám nadále umožňuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci.

JUDr. Růžena Trojánková, naše dlouholetá podporovatelka, nám také v roce 2017 poskytuje pravidelný měsíční dar ve výši 2 000 Kč.

Společnost Middex Agency, s. r. o. nám v roce 2016 poskytla finanční dar ve výši 20 000 Kč, který byl určený na úhrady za služby naší klientky - dar bude čerpán především v roce 2017.

Společnost Nexum Trilog, a. s., která nám zajišťuje provoz webových stránek, nám také pro rok 2017 poskytuje své služby s velmi výraznou slevou.