NOVINKY A AKTUALITY


Vydání výroční zprávy za rok 2016

Vážení, naše společnost vydala výroční zprávu za rok 2016, v které je vše důležité o naší činnosti a hospodaření v uplynulém roce. Výroční zpráva je volně k dispozici v sekci Stahuj. Její součástí je účetní závěrka v zjednodušeném rozsahu. Budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň a pozornost i v roce 2017!

Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku

Rádi bychom vás pozvali na edukační seminář "Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku", který za naší podpory pořádá Česká asociace paraplegiků – CZEPA. Odborný garantem je paní Zdeňka Faltýnková. Akce proběhne 7. 6. 2017 od 13.00 hodin v Centru Filipovka (Filipova 2013/1, Praha 11). Prostory jsou bezbariérové včetně toalety. Občerstvení bude zajištěno a účast na akci je bezplatná. Seminář je určený pro lidi na vozíku, rodinné příslušníky a odborné pracovníky (např. ergoterapeuty, fyzioterapeuty). Pozor! V případě zájmu je nutná registrace u České asociace paraplegiků – CZEPA na email czepa@czepa.cz

Hledáme osobního asistenta

Pro posílení našeho kolektivu hledáme někoho zodpovědného, kdo pracuje rád s lidmi a chce nám pomoci naplňovat naši vizi. Věříme, že máme co nabídnout! Více informací neleznete zde.

Změna správních orgánů naší společnosti

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo ke změnám ve složení nejvyšších řídících orgánů Klubu vozíčkářů Petýrkova, o.p.s. S ohledem na skutečnost, že došlo k uplynutí tříletého funkčního období členů správní a dozorčí rady naší organizace, proběhlo jednání osob, které jsou v postavení zakladatelů společnosti. U obou z těchto orgánů došlo ke změnám v jejich složení. Správní rada bude nově pracovat ve složení Ing. Vlastimil Birčák, Alžběta Šafránková a Bc. Eva Pichrtová, DiS. Dozorčí rada bude nově pracovat ve složení Filip Bican, Jana Roušalová a Jaroslava Zástěrová. Ohledně struktury naší společnosti a jejího řízení je možné získat více informací v sekci lidé.

Nové kontakty na sociální pracovnici

Dovolte, abychom vás informovali, že od začátku března 2017 došlo ke změně kontaktních údajů na sociální pracovnici služby osobní asistence, paní Bc. Evu Pichrtovou. Její stávající emailový kontakt byl zrušen a nahrazen novou emailovou adresou pichrtova@kvp.cz. Zároveň má paní Pichrtová nové služební číslo na mobilní telefon 607 419 765 (doposud využívala sdílený kontaktní telefon kanceláře organizace a vedoucího služby).

Nezávislý finanční audit za rok 2016

Naše transparentnost a profesionalita finančního řízení je každoročně prověřována externím finančním auditem, kterým jsme vždy prošli na výbornou. Znovu se o tom můžete přesvědčit ve zprávě nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2016, kterou v celém rozsahu naleznete zde. Jsme hrdí na to, že činnost naší společnosti může být veřejností nadále vnímána jako důvěryhodná a spolehlivá.

Schůzka k tématu sexuální asistence v ČR

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 jsme v naší kanceláři udělali zázemí pro schůzku neformální skupiny, která se zabývá tématem sexuální asistence pro lidi se zdravotním postižením. Všichni účastníci se ohlédli za minulým rokem a domluvili se, že společnými silami budou posouvat a rozvíjet dále toto téma ve společnosti.

Otvírací doba kanceláře v závěru roku

Během vánočních svátků a v závěru roku 2016 bude uzavřena naše kancelář – konkr. od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017. Za možné komplikace se omlouváme. Od úterý 3. 1. 2017 bude kancelář opět otevřena v obvyklých časech. Nepřetržitý provoz služby osobní asistence bude samozřejmě v chodu.

Vyhlášení ocenění Neziskovka roku 2016

28. listopadu proběhlo slavnostní vyhlášení ocenění Neziskovka roku 2016. V této soutěži se nám podařilo druhý rok po sobě proniknout mezi 15 semifinalistů z více jak 115 přihlášených neziskových organizací z celé ČR. Podobně jako v loňském roce pro nás byla účast v Neziskovce roku velmi dobrou zkušeností a reflexí dlouholeté práce. Gratulujeme letošním vítězům, kterými se v jednotlivých čtyřech kategoriích stali Diecézní charita Brno, Portimo, o.p.s., I MY, o.p.s. a MŠ a ZŠ Nona.  Děkujeme zároveň Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS, která již čtvrtým rokem tyto ceny uděluje na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“©. 

Hledáme osobního asistenta

Pro posílení našeho kolektivu hledáme někoho zodpovědného, kdo pracuje rád s lidmi a chce nám pomoci naplňovat naši vizi. Věříme, že máme co nabídnout! Více informací neleznete zde. 

Semifinále "Neziskovky roku 2016"

Je to tam!  Také v letošním roce jsme stali jedním ze semifinalistů ocenění Neziskovka roku. Před námi je návštěva nezávislých hodnotitelů. Držte nám palce! Souběžně již mezi semifinalisty probíhá hlasování o cenu veřejnosti, tak nás podpořte svým hlasem –  k jeho udělení není nutná registrace a je to jednoduché.

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 6. října 2016. Otevřeno budeme mít od 10.00 do 15.00 hodin v rámci 8. ročníku týdne sociálních služeb v ČR. Návštěvníci si budou moci prohlédnout dispečink osobní asistence, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo se zeptat na to, co je zajímá o nás a naší činnosti. Těšíme se na vás!

Charitativní volejbalový turnaj

Tým "Žabáci" za nás bude znovu bojovat během volejbalového charitativního turnaje na podporu poskytovatelů sociálních služeb. Přijďte jim spolu s námi fandit na Beach Help Cup! Turnaj bude probíhat o víkendu 3-4. září 2016. V sobotu se bude hrát kvalifikace, v neděli pak samotný turnaj, začátek vždy od 9.00 hodin do večera. Navíc v neděli proběhne od 14.00 hodin exhibiční zápas. Celý turnaj proběhne ve sportovním areálu Beach Braník (ul. Za mlýnem 10, Praha 4).

DĚKUJEME ZA PODPORU V ROCE 2017

MČ Praha 11 podpořila ze svého rozpočtu službu osobní asistence dotací ve výši 68 500 Kč.

Společnost LMC, s. r. o. již čtvrtým rokem podpořila naši činnost poskytnutím inzertních služeb na jejich pracovních portálech Jobs.cz, Práce.cz a Prácezarohem.cz za symbolickou cenu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy podpořilo finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence v celkové výši 1 014 000 Kč.

Magistrát hlavního m. Prahy podpořil ze svého rozpočtu službu osobní asistence grantem ve výši 380 000 Kč.

Společnost Erilens, s.r.o. podpořila naši činnost věcným darem dvou nových pomůcek - přepravních vaků (plachet) v hodnotě 13 744 Kč.

Nadační fond J&T nám poskytl finanční dar v hodnotě 76 500 Kč určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém". Z daru bude zajištěno nové vybavení místnosti naší rehabilitace, především zakoupení repasovaného přístroje MOTOmed Viva 2.

Společnost Pražská energetika, a. s. v roce 2016 podpořila službu osobní asistence významným finančním darem ve výši 200 000 Kč. Poměrná část daru ve výši 103 520 Kč bude využita na financování provozu služby v roce 2017.

Nadace Charty 77 v rámci svého programu "Počítače bez bariér" podpořila naši společnost darování několika kusů repasované počítačové techniky.

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již sedmým rokem podpořil službu osobní asistence nadačním příspěvkem, pro rok 2017 ve výši 755 000 Kč.

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR nám závěrem roku 2016 poskytl finanční dar ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém", zaměřeného na vybavení a rekonstrukci místnosti naší rehabilitace v průběhu roku 2017.

Společnost ČEPS, a.s. nám v druhé polovině roku 2016 poskytla  finanční dar ve výši 50 000 Kč, jež je určen na chod osobní asistence v roce 2017. 

PhDr. Michaela Peterková nám pro rok 2017 poskytla bezplatné psychologické služby v hodnotě více jak 3 000 Kč. Konkr. se jedná o různé on-line psychologické testy.

Autoškola KING, s. r. o., nám nadále umožňuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a první pomoci.

JUDr. Růžena Trojánková, naše dlouholetá podporovatelka, nám také v roce 2017 poskytuje pravidelný měsíční dar ve výši 2 000 Kč.

Společnost Middex Agency, s. r. o. nám v roce 2016 poskytla finanční dar ve výši 20 000 Kč, který byl určený na úhrady za služby naší klientky - dar bude čerpán především v roce 2017.

Společnost Nexum Trilog, a. s., která nám zajišťuje provoz webových stránek, nám také pro rok 2017 poskytuje své služby s velmi výraznou slevou.

 

Image

 

Image