NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či jinou pomoc.

Image

Image​​

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již sedm let finančně podporuje službu osobní asistence.

Image​​

Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu pravidelně podporuje  službu osobní asistence finančním grantem.​

Image​​

Akciová polečnost ČEPS   již několikrát podpořila službu osobní asistence významným finančním darem.

Image​​

Akciová společnost Pražská energetika od roku 2013 podporuje významnými finančními dary službu osobní asistence.

Image​​

MČ Praha 11 pravidelně podporuje ze svého rozpočtu službu osobní asistence finanční dotací a pronájmem prostor za výhodných podmínek.

Image

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy pravidelně podporuje finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence.

 

Image

Úřad práce ČR nám od začátku roku 2016 poskytuje nárkové finanční příspěvky na podporu zaměstnávání OZP na CHPM.

 

Image​​

 

Nadace Charty 77 nám v roce 2016 v rámci fondu Pomáhej (s) humorem poskytla finanční dar na  osobní asistenci.

 

Image

Nadační fond Veolia v letech 2014-2017 v rámci programu MiniGranty podpořil již 4x naši hlavní činnost a návazné doplňkové služby.

Image

JUDr. Růžena Trojánková nám pravidelně, od roku 1999,  každý měsíč poskytuje finanční dar ve výši 2 000 Kč na naši činnost.

 

Image​​​

Společnost IBM nám poskytla v roce 2016 finanční dar na provoz osobní asistence a návazných doplňkových aktivit.

 

 

Image

Nadační fond J&T nám pro rok 2017 poskytl fiannčí dar určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém".

Image​​

Společnost MEI Property Services nám  v roce 2015 a 2016 poskytla finanční dar na půjčovnu pomůcek a rekonstrukci WC.

Image

Společnost LMC nám poskytuje od roku 2014 jejich inzertní služby na portálech  Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou cenu.

Image

Autoškola KING, s. r. o. nám od roku 2015 poskytuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti BOZP, PO nebo první pomoci.

Image​​

Akciová společnost CeWe Color již několikrát podpořila činnost a poskytované služby naší organizace finančním darem.

Image​​

Společnost Erilens podpořila naši činnost věcným darem nových pomůcek a finančním darem na aktivity organizace.

 

Image

Společnost Meyra podporuje půjčovnu kompenzačních pomůcek poskytováním individuálních slev na nákup nového sortimentu.

 


Image​​

Akciová společnost  Metrostav v letech  2008 a 2011 podpořila finančním darem nepřetržitý provoz služby osobní asistence.

 

 

 

Image

Společnost Hájek a Boušová nám v minulosti dvakrát poskytnula věcný dar v podobě občerstevní.

Image

Nakladatelství Tritons. r. o., nás v roce 2015 podpořilo darováním odborné literatury z oblasti sociální práce a zdravotnictví.

 

 

Image

Akciová společnost Centrum Chodov nám poskytla v roce 2017 finanční dar na naši hlavní činnost.

 

Image​​

Akciová společnost Nexum Trilog nám zdarma vytvořila webové stránky a nadále zajišťuje jejich provoz s výraznou slevou.

Image

KIS o. p. s. v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“ poskytla v roce 2015 mzdové příspěvky na zajištění  stáží ve službě osobní asistence.

 

Image​​​

Pracovníci společnosti ISS Facility Services od roku 2009 pravidelně realizují jendodenní úklid, při které pomáhají našim klientům.

 

Image​​

Společnost SIVAK medical technology v roce 2016 podpořila naše služby finančním darem.

 

Image

Nadace České pojišťovny v roce 2013 finančně podpořila realizaci našeho rekondičního a ozdravného pobytu v ČR.

Image​​

Svaz tělesně postižených v ČR v rámci projektu „Cesta k zaměstnání“ poskytl v roce 2014 mzdový příspěvek na osobní asitentku.

 

Image​​

Společnost Middex Agency již 3x podpořila finančním darem úhrady za služby osobní asistence u jedné naší konkrétní klientky.

Image

Ing. Ladislav Kos, senátor PČR, nám v roce 2016 a 2017 poskytl významnější finanční dar na naši hlavní činnost a  doplňkové služby. Image

Od roku 2017 jsme se stali partnerskou organizací PIM od které za zvýhodněnou cenu nakupujeme běžecké registrace.


 


Image

Společnost Rewild nám poskytnula věcný dar pro zaměstnance v podobě dárkového boxu plného občerstvení.

 

Image

Paní Petra Freimannová nám od roku 2016  poskytuje nepravidlený finanční dar ve výši 3 000 Kč na naši činnost.