NAŠI PARTNEŘI A DÁRCI

Děkujeme všem individuálním dárcům,  nadacím a nadačním fondům, státním a obecním institucím, spolupracujícím organizacím a firmám, které nám pomáhají naplňovat naši vizi a poskytují nám finanční, věcnou či jinou pomoc.

Image

 

Image​​

Nadační fond AVAST, který je dlouhodobým partnerem naší společnosti, již sedm let finančně podporuje službu osobní asistence.

Image​​

Magistrát hl. m. Prahy pravidelně podporuje ze svého rozpočtu službu osobní asistence finančním grantem.​

 

Image​​

Společnost MEI Property Services, poskytla v roce 2015 finanční dar na rozšíření půjčovny pomůcek. V roce 2016 podpořila finančním darem rekonstrukci sociálního zařízení pracovníků služby osobní asistence.

Image

Úřad práce ČR nám od začátku roku 2016 poskytuje nárkový finanční příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM.

Image​​

Akciová společnost CeWe Color, již několikrát podpořila činnost a služby naší organizace finančním darem.

 

Image​​

Akciová společnost  Metrostav v letech  2008 a 2011 podpořila finančním darem nepřetržitý provoz služby osobní asistence.

 

Image​​

Nakladatelství Portál, s. r. o., podpořilo v roce 2015 rozvoj našich zaměstnanců darováním odborných knih z oblasti sociální práce.

Image​​

Pracovníci společnosti ISS Facility Services, se pravidelně účastní jednodenní akce, při které pomáhají našim klientům s úklidem.

Image​​

Svaz tělesně postižených v ČR v rámci projektu „Cesta k zaměstnání“ poskytl v roce 2014 mzdový příspěvek na osobní asitentku.

 

 

Image​​

V rámci volejbalového charitativního turnaje Beach Help Cup  jsme v roce 2015 obsadili 9–12 místo a získali jsme 1% z výtěžku turnaje.

 

Image

Od roku 2017 jsme se stali partnerskou organizací PIM od které za zvýhodněnou cenu nakupujeme běžecké registrace.

 

 

Image

Akciová polečnost ČEPS   již několikrát podpořila službu osobní asistence významným finančním darem.

Image

Akciová společnost Pražská energetika v letech 2013 a 2016 podpořila významným finančním darem službu osobní asistence.

 

Image

 

Nadace Charty 77 nám v rámci fondu „Pomáhej (s) humorem“ poskytla v roce 2016 významný finanční dar na provoz osobní asistence. Nadace nám také darovala několik kusů repasované počítačové techniky. 

 

Image

Společnost IBM nám poskytla v roce 2016 finanční dar na provoz osobní asistence a doplňkových aktivit.

Image

Společnost LMC nám poskytuje od roku 2014 jejich inzertní služby na portálech  Jobs.cz a Práce.cz za symbolickou cenu.

 

Image

Společnost Middex Agency již 3x podpořila finančním darem úhrady za služby osobní asistence u jedné naší konkrétní klientky.

 

Image

Společnost Hájek a Boušová nám v minulosti poskytnula věcný dar v podobě občerstevní.

Image

Akciová společnost Nexum Trilog nám zdarma vytvořila webové stránky a nadále zajišťuje jejich provoz s výraznou slevou.

Image

Organizace Radost 3.0 umožnila účast našeho ředitele ve vzdělávacím programu Un Dia 2015 pouze za administrativní poplatek.

 

Image

Společnost SIVAK medical technology v roce 2016 podpořila naše služby finančním darem.

Image

Společnost Erilens, s.r.o. podpořila naši činnost věcným darem dvou nových pomůcek - přepravních vaků (plachet).

 

 

Image

MČ Praha 11 pravidelně podporuje ze svého rozpočtu službu osobní asistence finanční dotací a pronájmem prostor za výhodných podmínek.

Image

MPSV ČR prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy pravidelně podporuje finanční dotací ze státního rozpočtu službu osobní asistence.

 

Image

Nadační fond Veolia v rámci svého programu MiniGranty v roce 2014 a 2015 podpořil projekty zaměřené na rozovj půjčovny pomůcek a v roce 2016 podpořil  rekonstrukci sociálního zařízení pracovníků služby osobní asistence.

 

Image

Nadační fond J&T nám pro rok 2017 poskytl fiannčí dar určený na realizaci projektu "Protáhni si tělo v novém".

Image

Autoškola KING, s. r. o., nám od roku 2015 poskytuje bezplatný přístup k on-line školením z oblasti BOZP, PO nebo první pomoci.

 

Image

Společnost Meyra podporuje půjčovnu kompenzačních pomůcek poskytováním individuálních slev na nákup nového sortimentu.

Image

Nakladatelství Triton, s. r. o., nás v roce 2015 podpořilo darováním odborné literatury z oblasti sociální práce a zdravotnictví.

Image

KIS o. p. s. v rámci projektu „Pečuji a pracuji v Praze“ poskytla v roce 2015 mzdové příspěvky na zajištění  stáží ve službě osobní asistence.

 

Image

Od  Attavena, o. p. s., jsme získali neomezený a bezplatný přístup na internetový portál „Virtuální kolega“ s on-line počítačovými kurzy a návody.

 

 

Image

Nadace České pojišťovny v roce 2013 finančně podpořila realizaci našeho rekondičního a ozdravného pobytu v ČR.