JAK NÁM MŮŽETE POMOCI?


Proč má smysl nám pomáhat?

Přestože se dlouhodobě snažíme o zajištění stabilního financování naší činnosti, je pro nás velmi náročné získávat různé prostředky a zdroje. Vážíme si proto veškeré podpory všech donátorů či mecenášů a vždy rádi uvítáme možnost spolupráce.

Podporou naší neziskové organizace získají naši dárci a partneři příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, protože mohou pomoci přinést životní pohodu lidem s tělesným postižením. A především, tato podpora pro ně bude dobrou investicí, protože skutečně pomohou lidem s tělesným postižením opravdu žít. To co děláme je totiž víc než jen služba osobní asistence – nabízíme totiž unikátní formu nepřetržité celoroční pomoci.

Spolupráce s námi, to je možnost podporovat transparentní a spolehlivou neziskovkou organizaci s dlouholetou tradicí, která byla založena již v roce 1992.


Daňové zvýhodnění dárců

Spolupráce s naší organizací přitom může být dobrou příležitostí, jak se prezentovat před veřejností, protože zviditelnění  podpory na našem webu nebo v provozních prostorech je pro nás samozřejmostí.  Všichni dárci jsou navíc dle zákona o dani z příjmu daňově zvýhodněni - poskytnuté dary si mohou odečíst od daňového základu a snížit si tak svoji daňovou povinnost.

Právnické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano. Fyzické osoby mohou odečíst hodnotu daru od základu dně, pokud hodnota daru činí alespoň 1.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.


Jak nás můžete podpořit?

Podpořit nás můžete v podobě poskytnutí finančního nebo věcného daru, bezplatným darováním služby nebo jinou formou podle Vašich představ a možností.  Pomoc může být jednorázová nebo pravidelná, malá či velká, vše je jen na Vašem uvážení. Každá pomoc je vítaná.

Finanční dary uvítáme především na zajištění nepřetržitého provozu služby osobní asistence, konkrétně na úhradu osobních nákladů zaměstnanců, které tvoří cca 90% z rozpočtu služby. Z věcných darů bychom uvítali například různé kompenzační pomůcky, kancelářské potřeby, drogistické potřeby, hygienické pomůcky, občerstvení, odbornou literaturu nebo pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance. V oblasti služeb hledáme partnera na polygrafické práce nebo poskytovatele volnočasových a zdravotních služeb, například rekondičních masáží, plaveckých bazénů apod.

Pro bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. č. 727 821 669 nebo e-mailem na info@kvp.cz, abychom probrali konkrétní formu partnerství, uzavření darovací smlouvy nebo vystavení potvrzení o přijetí daru. Věříme, že se našim klientům díky Vaší pomoci zlepší podmínky pro jejich seberealizaci a nalezení svého místa ve společnosti. Těšíme se na navázání spolupráce.


Běž pro doboru věc!

Klubu vozíčkářů Petýrkova se stal pro rok 2017 oficiální partnerskou organizací Prague International Marathon. Díky této spolupráci nakupujeme běžecké registrační čísla za ceny stanovené pro neziskové organizace a nabízíme je jednotlivcům, kteří závod poběží. Touto cestou získáváme finanční podporu pro naplňování naší vize a poslání.

Image

Zakoupením startovního čísla od naší společnosti podpoříte provoz nepřetržité služby osobní asistence. Celý Váš příspěvek ze startovního čísla po odečtení pořizovacích nákladů poputuje přímo na mzdy pracovníků sociální péče – osobních asistentů. My jsme víc než jen služba osobní asistence a Vy jste víc než jen běžci pro dobrou věc! Poběžte s námi pro ty, co běhat nikdy nemohli!

Ctíme pravidla etického fundraisingu!

15. července 2015 jsme signovali Etický kodex neziskové organizace pro jednání s dárci, který se pro nás stal důležitým veřejným závazkem. Tento kodex vytvořili členové Klubu profesionálních fundraiserů a Koalice za snadné dárcovství.

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti například prohlašujeme, že získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce nebo že využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme zřizovací listinu, výroční zprávu, finanční závěrku a audit hospodaření.

Image

Co pro mě znamená Klub vozíčkářů Petýrkova?

Dům v Petýrkově ulici v Praze 11 a celá jeho koncepce pro mě znamená zejména svobodu, samostatnost a plnohodnotný život pro ty, kterým k naplnění těchto slov chybí jen velmi málo – pohyb na vlastních nohou.

I lidé na vozíku přece mohou žít ve svém vlastním bytě, ať už s rodinou, nebo bez ní, jsou ale věci, které sami nezvládnou a se kterými jim může pomoci asistenční služba, která je v tomto výjimečném domě k dispozici, opět dokonce 24 hodin denně.

Moc bych si přála, aby takových domů bylo více a i další vozíčkáři tak dostali šanci žít spokojeným, důstojným a plnohodnotným životem. A to je také důvod, proč se Nadační fond Avast rozhodl tuto skvělou myšlenku finančně podpořit.

Jarmila Baudišová, předsdkyně NF Avast

JAK JSME FINACOVÁNI?

Naše společnost zajišťuje finanční a věcné prostředky na svůj provoz z celé řady zdrojů. Díky tomu jsme schopni poskytovat naše služby spolehlivě a dlouhodobě, přičemž je pro nás důležité, že to díky podpoře různých dárců můžeme dělat tak, aby to bylo přínosné pro naše klienty.

Činnost společnosti je hrazena ze tří hlavních zdrojů, které jsou rozložené v optimálním poměru (jedna třetina je generována vlastním provozem, jedna třetina prostředků je získávána skrze dary od jednotlivců, firem či nadací a nadačních fondů a jednu třetinu tvoří dotace z veřejných prostředků).

Image