NAŠE SLUŽBY


Sociální služba osobní asistence

Osobní asistence je terénní sociální služba určená lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Tato pomoc probíhá v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které její uživatel běžně potřebuje. Naše služba je určena především lidem s tělesným nebo interním postižením a spočívá v zajištění jejich psychické a fyzické soběstačnosti, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života ve společnosti. V případech, kdy toto zapojení zdravotní stav uživatele služby neumožňuje, směřuje její poskytování k zajištění důstojného prostředí a zacházení. Naše služba je po předchozím objednání poskytována 24 hodin denně, po celý rok, včetně víkendů a státních svátků. Vzhledem ke komunitnímu charakteru naší organizace se osobní asistence poskytuje především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. 1949 až 1953 na Praze 11 a blízkém okolí.

Pomoc je zajišťována v rozsahu základních činností dle zákona o sociálních službách. Mezi základní činnosti patří například pomoc při přípravě jídla a pití, pomoc při přesunu, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití toalety, pomoc s úklidem a údržbou domácnosti, nákupy a běžné pochůzky nebo doprovázení. V rámci osobní asistence však nemohou být poskytovány ošetřovatelské a zdravotnické služby. Námi poskytované služby také nemohou nahrazovat veřejně dostupné služby jako např. řemeslné práce apod.

Pro poskytnutí pomoci a podpory se předpokládá aktivní spolupráce uživatele, včetně zajištění adekvátních kompenzačních pomůcek. Za využití osobní asistence platí uživatel úhradu podle našeho ceníku. Při zájmu o využívání služby osobní asistence můžete kontaktovat vedoucího pracovníka služby.


Nepřetržitá pohotovostní pomoc

V rámci fakultativních (doplňkových) činností podle zákona o sociálních službách může být na základě písemné smlouvy uživatelům nad rámec poskytované služby osobní asistence zajišťována také tzv. nepřetržitá pohotovostní pomoc (zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci) a to díky přechodnému využívání volných kapacit pracovníků služby – osobních asistentů. Za fakultativní činnost nepřetržité pohotovostní pomoci uživatel platí paušální poplatek dle našeho ceníku. Při zájmu o využívání pohotovostní pomoci můžete kontaktovat vedoucího služby osobní asistence.


Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pokud se ocitnete v situaci, kdy potřebujete některou konkrétní pomůcku, neváhejte se na nás obrátit, máme vlastní půjčovnu kompenzačních pomůcek. Doba zápůjčky pomůcky není nijak stanovena či omezena. Je možné si pomůcku půjčit jak na krátkou dobu pro její vyzkoušení, tak na delší dobu, například v případě dočasné náhrady za nefunkční pomůcku. V současné době jsme schopni zapůjčit mechanické vozíky, elektrický vozík, chodítka, hole a berle, toaletní a koupelnové pomůcky, toaletní/prchové křeslo, nájezdové ližiny, elektrický zvedák, různé pomůcky k přesunu nebo antidekubitní sedáky. Zapůjčení pomůcek probíhá na dispečinku osobní asistence (suterén vchodu 1953/24), kde jsou pomůcky uskladněné. S výběrem konkrétní pomůcky vám může pomoci náš pracovník. Pokud bychom neměli danou pomůcku k dispozici, zkusíme vám zprostředkovat kontakt na jiné půjčovny, které by vám danou pomůcku mohly zajistit.

Upozorňujeme, že při přebírání pomůcky je vypůjčitel povinen vyplnit s naším zaměstnancem jednoduchou smlouvu o zapůjčení pomůcky, kde je povinen uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu a telefonní číslo.  Zapůjčení pomůcek je zpoplatněno dle našeho ceníku. V případě zájmu o zapůjčení některé z pomůcek nás můžete kontaktovat od pondělí do neděle v čase od 8.00 do 15.00 hodin na telefonním čísle 272 933 662 nebo 721 142 445 (dispečink osobní asistence), případně napsat na náš e-mail info@kvp.cz nebo se za námi osobně zastavit. Uživatelé služby osobní asistence mohou navíc v mimořádných situacích žádat o zapůjčení pomůcky nepřetržitě.


Další doplňkové služby a činnosti

Pokud potřebujete získat nějaké informace, tak podle zákona o sociálních službách poskytujeme všem lidem v nepříznivé sociální situaci bezplatné základní sociální poradenství. V rámci základního sociálního poradenství mohou být např. předávány potřebné informace, které přispívají k možnému řešení nepříznivé situace, nebo může být poradenství zaměřeno na možnosti podpory členů rodiny, kteří se podílejí na péči o člověka se zdravotním postižením. Při zájmu o poskytnutí základního sociálního poradenství můžete kontaktovat naši sociální pracovnici nebo vedoucího služby osobní asistence.

Jestli si chcete protáhnout tělo nebo zacvičit, tak vždy v úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 13.00 hod. nabízíme v místnosti naší rehabilitace možnost 30 minutového rehabilitačního cvičení na motomedu. Cvičení je však nutné si předem osobně dohodnout v uvedených dnech a časech. Cvičení je zpoplatněno dle našeho ceníku. Naši klienti mohou navíc po předešlé dohodě používat místnost rehabilitace při soukromém využívání fyzioterapeutických služeb Mgr. Terezy Věchetové, která k nám pravidelně dochází, zpravidla v pondělí nebo ve čtvrtek.

Když máte zájem o spirituální prožitek, tak v našich prostorech (v místnosti rehabilitace) probíhají dvoje bohoslužby. Jednak římskokatolické bohoslužby, které se konají nepravidelně od 18.00 hodin (o termínu jejich konání je možné se dozvědět na informačních nástěnkách, které jsou umístěné v přízemí jednotlivých vchodů do bezbariérového domu v Petýrkově ulici). Druhé jsou evangelické bohoslužby, které se konají pravidelně, a to každou neděli od cca 15.00 hodin.

Co pro mě znamená Klub vozíčkářů Petýrkova?

Jsem po těžké nehodě na motorce a po letech boje s různými zhoršujícími se problémy jsem usedla na invalidní vozík. Dlouho jsem se bránila jiné pomoci než v rodině. Byla to hloupost, protože když jsem blíž poznala služby Klubu vozíčkářů Petýrkova, lituji, že jsem u nich nebyla jako klientka již dávno. Co stresu a traumat jsem si mohla ušetřit!

Je to ve všech ohledech spolehlivá a fungující péče – mnohdy nad rámec. Když jsem měla „nervy“ že musím někam ven, přístup osobních asistentů byl takový, že strach už nemám, a naopak se těším ven, protože vím, že jim můžu za každých okolností důvěřovat. Zbavila jsem se stresu, co bude, jak to zvládnu apod. Všem, kteří nám v Klubu vozíčkářů Petýrkova pomáhají, moc děkuju. Bez nich už ne!

Miluše P., klientka osobní asistence

Image 

Co pro mě znamená Klub vozíčkářů Petýrkova?

Smlouvu o poskytování osobní asistence mám s Klubem vozíčkářů Petýrkova uzavřenou více než deset let. Ze  začátku jsem služby osobních asistentů používala málo a vždy jsem byla spokojená. Po zhoršení mého zdravotního stavu a po ukončení poskytování podobných služeb od jiné organizace zde v domě v Hornomlýnské ulici jsem našla pomocnou ruku u Klubu vozíčkářů Petýrkova.

Díky této službě mohu žít doma podle svých představ. Službu dnes využívám denně, osobní asistenti ke mně dochází odpoledne. Kdybych bydlela v domě, kde Klub vozíčkářů Petýrkova přímo sídlí, využívala bych jejich služeb daleko víc. I tak mě moc pomohli a pomáhají, kdykoliv je o službu požádám. S osobními asistenty a s dispečery si rozumím, oboustranně si dokážeme vyhovět a někdy zažijeme i legraci, která je při této činnosti tolik vzácná.

Jarmila S., klientka osobní asistence

Co pro mě znamená Klub vozíčkářů Petýrkova?

Stejně jako pro desítky obyvatel místních bezbariérových domů nejpodstatnější význam Klubu vozíčkářů Petýrkova pro mne spočívá v poskytování osobní asistence. To znamená, že kdykoli potřebuji, mohu si v kteroukoli denní i noční dobu přivolat pomoc. 

To znamená, že Klub mi poskytuje pomoc v činnostech, které nemohu zvládnout sama, a kterých postupem let přibývá. Že se mohu věnovat výtvarné práci, protože manipulace s obrazy, balení a převoz exponátů na výstavy by bez pomoci osobního asistenta nebyly vůbec možné. Že mám jistotu, že si mohu na dispečinku KVP objednat doprovod, kamkoli budu potřebovat, a že osobní asistent ve sjednanou dobu skutečně zazvoní u dveří. Že když potřebuji dohustit pneumatiky vozíku, připojit elektrický vozík k nabíječce, přivézt vozík k lůžku, něco sundat, podat, zvednout, co vyžaduje větší fyzickou sílu, osobní asistent se na přivolání vždy ochotně dostaví.

Díky poskytování této životně důležité pomoci vozíčkářům, zejména bydlícím samostatně, díky osobním asistentům a asistentkám Klubu vozíčkářů Petýrkova mohu bydlet v normálním bytě a žít svobodný život.

Eva A. S., klientka osobní asistence