Press kit 2016 (6,91Mb)

Image

NEZISKOVKA ROKU 2015-2016

V  soutěži Neziskovka roku se nám podařilo druhý rok po sobě proniknout mezi 15 semifinalistů ze všech přihlášených neziskových organizací z celé ČR. Podobně jako v loňském roce pro nás byla účast v Neziskovce roku velmi dobrou zkušeností a reflexí dlouholeté práce. Gratulujeme letošním vítězům a děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti NROS, která již čtvrtým rokem tyto ceny uděluje na základě vlastní vyvinuté metodiky „Zdravého organizačního řízení“ ©. 

Image

A co přesně je ta Neziskovka roku? Neziskovka roku je ocenění neziskových organizací z celé České republiky. Hodnotí profesionalitu jejich práce a efektivitu v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci. Cílem ocenění je zviditelnit ty nejlepší a představit příklady dobré praxe ostatním. Pro veřejnost projekt představuje nový pohled na kvalitu práce neziskových organizací. Ocenění se udílí ve třech kategoriích podle velikosti organizace a vychází ze zázemí Nadace rozvoje občanské společnosti.

Image